Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması

Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması (bu yazı https://komunizminguncelligi.wordpress.com/ sitesinden alınmıştır.) Özgür Elibol Sosyal bilimlerde sınıf teorisinin önemi ve sınıf teorilerine ilişkin bir tasnif bu çalışmanın konusu değildir.1 Burada bazı spesifik okumalardan yola çıkarak sınıf kavramı üzerinde duracağız. Sınıf kavramı, çoğu zaman anlaşılmadan politik ve kuramsal boyutta kullanılmaktadır. […]