SOYUTLAMA Bir realist yorum

SOYUTLAMA Bir realist yorum Andrew Sayer çev: Özgür Elibol Teorik ve empirik, soyut ve somut arasındaki ilişkiler, Marksizmde daima bir sorunsal olmuştur. Marx’ın sadece görünüşe dayanan bilgiyi küçümserken kastı, gözlemin teori-nötr olduğunu savunan empirisist öğretiyi kabul eden az sayıda marksistir. Ama buna karşıt bir şekilde, marksistler arasında bu doktrinin reddi konusunda bir fikir birliği var […]

Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması

Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması (bu yazı https://komunizminguncelligi.wordpress.com/ sitesinden alınmıştır.) Özgür Elibol Sosyal bilimlerde sınıf teorisinin önemi ve sınıf teorilerine ilişkin bir tasnif bu çalışmanın konusu değildir.1 Burada bazı spesifik okumalardan yola çıkarak sınıf kavramı üzerinde duracağız. Sınıf kavramı, çoğu zaman anlaşılmadan politik ve kuramsal boyutta kullanılmaktadır. […]

G.A. COHEN’in TARİHSEL MATERYALİZM OKUMASI ÜZERİNE

G.A. COHEN’in TARİHSEL MATERYALİZM OKUMASI ÜZERİNE (bu yazı https://komunizminguncelligi.wordpress.com/ sitesinden alınmıştır.) Özgür Elibol “Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve […]