DEVLET KURAMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR I

Her insanın üzerine bir şeyler söyleyebileceği bir kavram ‘devlet’. Kimi kendini parçası olarak, kimi hamisi olarak görür. Onsuz bir tahayyülü yoktur çoğu insanın. Kimine göre bürokrasi algısı, kimine göre şirketinin mecburi ortağı, kimine göre varlık sebebidir. Kimine göre şevkat ile temsil edilir, kimine göre cebir ile. Mark Neocleous, (Mark Neocleous – Devleti Tahayyül Etmek; Nota Bene çev: Akın Sarı) bu algı karmaşasını ifade eder. Devletin ortaya çıkışı, bir zorunluluk olup olmadığı bir sorunsaldır.

SOYUTLAMA İYİSİ ve KÖTÜSÜ – Marx, Althusser, Bhaskar

SOYUTLAMA İYİSİ ve KÖTÜSÜ – Marx, Althusser, Bhaskar Özgür Elibol Marx’ta soyutlama: Soyutlama, insanın toplum olması tarihi kadar eskidir. Soyutlama becerisi ile toplum olan insan adeta başka bir mekanizma haline dönüşerek biyolojik evrimini bambaşka bir boyuta taşımıştır. Bunun ilk hali, din benzeri ritüeller ve toplum düzenlemeleridir. Gelişkin bir kavramsal düşünme ve bilim üretimiyle, soyutlama üst […]

SOYUTLAMA Bir realist yorum

SOYUTLAMA Bir realist yorum Andrew Sayer çev: Özgür Elibol Teorik ve empirik, soyut ve somut arasındaki ilişkiler, Marksizmde daima bir sorunsal olmuştur. Marx’ın sadece görünüşe dayanan bilgiyi küçümserken kastı, gözlemin teori-nötr olduğunu savunan empirisist öğretiyi kabul eden az sayıda marksistir. Ama buna karşıt bir şekilde, marksistler arasında bu doktrinin reddi konusunda bir fikir birliği var […]

Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması

Bir hak teslimi: İşlevselci ve Tarihselci Sınıf Anlayışarının Eleştirisi Ekseninde Bir Poulantzas Okuması (bu yazı https://komunizminguncelligi.wordpress.com/ sitesinden alınmıştır.) Özgür Elibol Sosyal bilimlerde sınıf teorisinin önemi ve sınıf teorilerine ilişkin bir tasnif bu çalışmanın konusu değildir.1 Burada bazı spesifik okumalardan yola çıkarak sınıf kavramı üzerinde duracağız. Sınıf kavramı, çoğu zaman anlaşılmadan politik ve kuramsal boyutta kullanılmaktadır. […]

G.A. COHEN’in TARİHSEL MATERYALİZM OKUMASI ÜZERİNE

G.A. COHEN’in TARİHSEL MATERYALİZM OKUMASI ÜZERİNE (bu yazı https://komunizminguncelligi.wordpress.com/ sitesinden alınmıştır.) Özgür Elibol “Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve […]